ΚΑΤΑ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ

ΚΑΤΑ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ February 27, 2017

A work by Mikis Theodorakis, drawn to my attention by Siobhan Dowling Long and John Sawyer in their volume, The Bible in Music.


Browse Our Archives